Strojírenská společnost - STS s.r.o.

Za Kosteleckou ul. 3903

796 01 Prostějov

Úvodní stránka

 Fekální nástavba CAS13 + AV16

  

                                             

    Fekální nástavba CAS-13+AV16 je nový typ stroje postavený jako nástavba na podvozek T815 N3 a na vlek.

    Ovládání funkcí nástaveb je možné pomocí ovládacího panelu přímo z budky řidiče, nebo po přepnutí

    z panelu na AV16.

   Tyto nástavby  umožní širší využití uvedeného podvozku T815 a vleku vedle stávající korby a rozmetadla.

   Jsou určeny na čerpání, převoz a aplikaci močůvky, fekálií a jiných zemědělských splašků, včetně přepravy

   tekutých hnojiv. Jde zejména o přepravu kejdy k jejímu následnému zpracování aplikací vlastním zařízením, nebo     

   prostřednictvím speciálního aplikátoru přečerpáním do tohoto prostředku, nebo do samostatných polních

   skladovacích nádrží. Nástavby jsou vybaveny nástavci a redukcemi umožňující plošnou aplikaci na poli. Nástavby

   je též možné použít na dopravu vody a jiných tekutin k postřikovačům na pole a tím plnit náhradní funkci

  mobilního zásobníku vody.

   Fekální nástavby CAS-13 a AV16 jsou postaveny jako netlakové nádoby vybavené v souladu s vyhláškou č. 18/79Sb.

   Pojistný ventil MTR-SWH je seřízen na otevírací přetlak 0,05MPa a tím umožňuje provoz nádoby jako

   NETLAKOVÝ.

 

                                                              

                                                        

 

     Technické údaje:

        Rozměry:                  CAS-13                    AV-16          Souprava CAS-13+AV16

            - výška                  2100 mm               2100 mm                   3100  mm 

           - délka                   5100 mm               6200 mm                 16400  mm

           - šířka                   2350 mm               2350 mm                    2350 mm

           - hmotnost            3200 kg                  3450 kg   

                            

             Ostatní parametry:

                       - maximální povolená rychlost                            70 km/hod

                           - kompresor                                             JUROP PNR 142 P

                           - sací výkon                                             14200 l/min. vzduchu

                                 při dosažení 60% vakua                     12800 l/min

                          - užitečný objem nádrže                            13000 l + 16000 l

                         - provozní otáčky kompresoru                    1150 ot./min

                         - příkon kompresoru                                  20,5 kw

                         - pohon kompresoru                                  kardanem z přídavné přev.

                                                                                          automobilu