Strojírenská společnost - STS s.r.o.

Za Kosteleckou ul. 3903

796 01 Prostějov

Úvodní stránkaVýrobaKontaktyKariéra

Opravárenská činnost je zaměřena na opravy fekálních cisteren a vývěv.

Pro podrobnou informaci o sortimentu oprav stiskněte  tlačítko      Sort. oprav

 

 

 Opravy všech rotačních vývěv

  tuzemských i zahraničních výrobců.

 Opravy jsou prováděny formou

 - Běžné opravy - dle přání zákazníka

 

 - Generální opravy

 

 - Generální opravy výměnou

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

         

 

                          

                                                                   

 

 

  

    

                    Opravy fekálních vozů včetně fekálních nástaveb.
                                       ° Opravy traktorových fekálních vozů
                                       ° Opravy fekálních nástaveb nákladních automobilů / LIAZ, TATRA/
                                       ° Způsob realizace oprav:  - Běžná oprava
                                                                               - Generální oprava
                                       ° U oprav lze uskutečnit výměnu stávající vývěvy za výkonnější
                                          vývěvu od firmy Eckart, která se vyznačuje vyšším výkonem
                                          umožňujícím kratší dobu sání a tím úsporu provozních nákladů.
                                          Po výměně vývěvy za výkonnější od firmy                                    
                                          Eckart lze zařízení provozovat jako netlakové zařízení
                                          /nejsou potřebné pravidelné tlakové revize/